2017. október 6., péntek

Légy önmagad, nem számít, mit mondanak / Be yourself, no matter what they say                                          Fotó / Photo: Kovács István
    Fotó / Photo: Roland Szabo


MAMŰ Társaság
Damjanich u 39, Budapest, Hungary

https://www.facebook.com/events/125051111402680/Pinterest

2017. szeptember 2., szombat

Test-Vonal 2 in the frame of L1danceFest 2017

    
Szeptember 25., 17:00 – Szeptember 30., 20:00
 

Damjanich u 39, Budapest
 
 
TEST-VONAL 2 KIÁLLÍTÁS

Lakat Andrea (H) Az erő természete
Alkotók/Előadók: Lakat Andrea (mozgás), Vágó Anikó (ének)

„Számomra a festészet: mozdulat és ritmika leképeződése a vászonra –mozdulat és ritmika, vagyis tánc. A tánc pedig légies vizualitás, aminek nem materiális végeredménye születik, a végső kép a befogadó nézőben áll össze.
A mozgó test (élő dúc, klisé) – grafikai eszközként funkcionál. A képi megfogalmazás: a testet, a teret és az időt leképezi, absztrakt mégis konkrét formai lenyomatokban, személyes testnyomatok képződnek. Tudatos és véletlen gesztusok akcióként rögzülnek. Performatív alkotási folyamat.”
(L. A.)
LAKAT Andrea
Táncos tevékenységem közben, képzőművészeti tanulmányokat is folytattam, így mindkét területtel közelebbi kapcsolatba kerültem. 2011-ben alkalmazott grafikus, majd 2016-ban a Budapesti Metropolitan Egyetem képi ábrázolás szakán végeztem mint festő-grafikus.

VÁGÓ Anikó
Tizenhárom éves koromban fogtam először hangszert a kezembe, először a jazz-, majd a klasszikus gitárral ismerkedtem. Első zenekarom 2001-ben alapítottam, néhány saját szerzemény mellett külföldi metál zenekarok dalait játszottuk.
Ezzel párhuzamosan kezdtem el a helyi zeneiskola klasszikus hangképzés szakát, majd némi kihagyás után Magyar Hajnal Énekstúdiójában folytattam tovább a tanulást, immár könnyűzenei vonalon.
2013-ban felvételt nyertem a Metropolitan Egyetem képi ábrázolás szakára, itt ismerkedtünk össze Lakat Andrea táncossal. Manapság vele együtt készítünk a képzőművészet, a tánc és az ének világát ötvöző performance-okat. Első közös munkánk 2016. decemberében került sor a Műcsarnokban, az Enter kiállítás megnyitóján.


BODY’S SLIM 2 - EXHIBITION

Andrea LAKAT (H) The nature of power
Creators/Performers: Andrea Lakat (movement), Anikó Vágó (singing)

“For me painting is: rhythmic movements and gestures on the canvas, and rhythm is dance.The dance is ethereal visuals, with no tangible outcome, the final image is realized in the audience.
The moving body acts as a graphic tool (living stilt, cliché). The visual concept includes the body, space and time within an abstract and concrete formal framework, personal body patterns are involved. The conscious and unintentional gestures become actions. It is a performative creating process.”
(A. L.)
Andrea LAKAT
During my dancing career I studied fine arts, so I got acquinted with both of the fields.
I majored in Applied Graphics in 2011 and then in 2016 I graduated from the Metropolitan University of Budapest specializing in painting and graphics.

Anikó VÁGÓ
At the age of 13 I started to play music, first jazz then the classical guitar. I founded my first band in 2001 with a repertory of own compositions and songs of foreign metal bands. Parallel to this I enrolled in the local music school at classical voice training and singing and after a short break I continued my studies in Hajnal Magyar’s Singing Studio, this time in popular music.
In 2013 I got admitted to Metropolitan University Budapest at the Visual Representation BA program where I met Andrea Lakat. We’ve been collaborating since then in various visual art, dance and singing performances. Our very first collaboration debuted in December 2016 in Műcsarnok and opened the Enter exhibition.

2017. július 5., szerda

2016. december 3., szombat